View photo
 • #Shiono Akihisa #love you
 • 1 неделю назад
 • 20
View photo
 • 1 неделю назад
 • 282
View photo
 • #Kyoryu Sentai Zyuranger #Zyuden Sentai Kyoryuger #Bakuryuu Sentai Abaranger #Super Sentai #Dinosaurs
 • 1 неделю назад
 • 284

Help :C

I don’t want to ship Souji with anybody :C I just don’t want to Souji will be with Rin or Amy

I really don’t want it :C

And I don’t ship him with Ian

View text
 • #Zyuden Sentai Kyoryuger #Kyoryuger #Kyoryu Green #Rippukan Souji #tokusatsu
 • 2 недели назад
View photo
 • #Zyuden Sentai Kyoryuger #Kyoryuger #Kyoryu Green #Rippukan Souji #Shiono Akihisa #tokusatsu
 • 2 недели назад
 • 130
View photo
 • #Zyuden Sentai Kyoryuger #Kyoryuger #Kyoryu Green #Rippukan Souji #Shiono Akihisa #tokusatsu
 • 2 недели назад
 • 99
View photo
 • #Zyuden Sentai Kyoryuger #Kyoryuger #Kyoryu Green #Rippukan Souji #Rippukan Soujiro #Shiono Akihisa #tokusatsu #<3
 • 2 недели назад
 • 2
View photo
 • #Chiba Yudai
 • 2 недели назад
 • 5
View photo
 • #Zyuden Sentai Kyoryuger #Kyoryuger #Kyoryu Green #Rippukan Souji #Shiono Akihisa #tokusatsu
 • 2 недели назад
 • 16
x